Masz pytania?
664 660 679
Zadzwoń i umów się na wizytę!

O nas

 

Nasz zespół:

Izabela Krasińska, neurologopeda, pedagog, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista Terapii Ręki.

Logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami wymowy. Pracowała w wielu przedszkolach powiatu wodzisławskiego. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi min. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, niedosłuch.              

W Centrum prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz trening EEG Biofeedback. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestniczy w licznych szkoleniach zawodowych. Jej szczególne zainteresowania dotyczą tematu opóźnionego rozwoju mowy.

 

Kursy i szkolenia:

 • Neuroterapia w terapii mowy.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się- rozpoznanie, diagnoza, wczesna interwencja
 • Opóźniający się rozwój mowy-autorskie metody terapii logopedycznej dziecka o nieharmonijnym rozwoju. prow.- dr Iwona Michalak -Widera
 • Warsztaty szkoleniowo- naukowe dla logopedów i studentów zorganizowane przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Warsztat pracy innowacyjnego logopedy. Multimedialne wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne.
 • Dyzartria i dysfagia neurogenna. Diagnoza i terapia. prow. Tatiana Lewicka
 • Warsztat oraganizowany przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne nt. : Studium przypadku ośmioletniego chłopca z niedosłuchem zmysłowo-nerwowym głosek wysokotonowych.
 • Autyzm,zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu- postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
 • Warsztat organizowany przez PTL: pt.: „Mutyzm wybiórczy – przyczyny, objawy, strategie postępowania terapeutycznego”
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna. -prowadz. prof. dr hab Danuta Pluta -Wojciechowska
 • Skuteczne metody logopedyczne (prowadz. dr I. Michalak-Widerę)
 • Kurs EEG Biofeedback –Akademia Biofeedback, Centrum Szkoleniowo Terapeutyczne
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa- prow. dr Iwona Michalak –Widera
 • Terapia Ręki- usprawnienie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych- prowadz. Hanna Szyszkowska, Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor,
 • Warsztat prowadzony przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne nt.: Teoretyczne i praktyczne aspekty seplenienia bocznego- prowadz.: dr Joanna Trzaskalik

Szkolenia  w ramach Metody Krakowskiej:

 

 • Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących, prow. prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Centrum Metody Krakowskiej,Kraków 2015

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prow. dr Marta Korendo, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2015

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® prow. dr Katarzyna Sedivy, Centrum Metody Krakowskiej Kraków 2015

 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, prow. dr Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy, Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2016
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ), prow. dr Zdzisława Orłowska- Popek, Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2017

 

Sylwia Janas, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta EEG Biofeedback, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, specjalista Terapii Ręki.  Pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dziećmi w normie intelektualnej wymagającymi pomocy pedagogicznej. Nauczyciel ZPSWR w Wodzisławiu Śl. W naszym Centrum prowadzi terapię z zakresu: terapii widzenia, terapii ręki, wczesne wspomaganie rozwoju oraz trening EEG Biofeedback. 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia:

 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Biofeedback EEG I stopnia
 • Trening widzenia jako metoda wspomagania rozwój dzieci
 • ACC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób niepełnosprawnych
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłow
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa- pierwszy, drugi i trzeci rok życia
 • Zaburzenia karmienia- ujęcie neurologopedyczne
 • Jak się bawić, żeby lepiej widzieć- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ćwiczenia wzroku
 • Jak pracować z dzieckiem z problemami ruchowymi- wynikającymi z zaburzonego napięcia  mięśniowego- kurs wprowadzający
 • Pomagam dorosnąć- seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • Symultaniczno- sekwencyjna metoda nauki czytania- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Jagna Klapuch, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista Terapii Ręki. Pracowała jako pedagog w placówkach oświatowych, aktualnie nauczyciel dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w ZPSWR w Wodzisławiu Śl., w Centrum prowadzi zajęcia z cyklu Akademia Malucha.

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia:

 • Wpływ przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych na funkcjonowanie ucznia szkoły specjalnej.
 • Jak sie bawić żeby lepiej widzieć- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ćwiczenie wzroku.
 • Pomagam dorosnąć-seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zaburzenia karmienia- ujęcie neurologopedyczne. 
 • Jak pracować z dzieckiem z problemami ruchowymi wynikającymi z zaburzonego napięcia mięśniowego.
 • Trening widzenia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka.
 • Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób niepełnosprawnych. 
 • Terapia Ręki- usprawnienie umięjętności samoobsługowych i grafomotorycznych, Centrum Rozwoju i Edukcji Tutor

 

 

         

Monika Pośpiech– neurologopeda kliniczny - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej,nauczyciel, trener mnemoniki i twórczej edukacji. Certyfikowany specjalista Terapii Ręki I i II stopnia. Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc terapię logopedyczną  dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach. W centrum zajmuje się terapią neurologopedyczną oraz terapią Metodą Krakowską. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Kursy i szkolenia:

 • Wykorzystanie Integracji Sensorycznej w pracy logopedy – warsztaty praktyczne, AHE w Łódzi.
 • Stymulacja polisensoryczna w codziennej pracy nauczyciela, AHE w Łodzi
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Helios, Rybnik
 • Diagnoza różnicowa w logopedii. Podstawy teorii SMART w formowaniu celów terapeutycznych, prow. Tatiana Lewicka, UŚL w Katowicach
 • Podstawy tworzenia audi deskrypcji, UŚL w Katowicach
 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, WOM Katowice
 • Warsztaty: „Otwórz dziecko na świat dźwięku – praca metodami Tomatisa i Warnkego, Rybnik
 • Warsztat prowadzony przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne nt.: Teoretyczne i praktyczne aspekty seplenienia bocznego- prowadz.: dr Joanna Trzaskalik
 • Warsztat organizowany przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne nt. : Studium przypadku ośmioletniego chłopca z niedosłuchem zmysłowo-nerwowym głosek wysokotonowych.
 • Diagnoza i Terapia Ręki – I i II stopnia, Centrum edukacji i rozwoju TUTOR

 

 

  Szkolenia i warsztaty w ramach Metody Krakowskiej

 • Programowanie języka dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prow. dr Zdzisław Orłowska –Popek, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków
 • Diagnoza i terapia wad wymowy, prow. dr Alicja Kabała, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących, prow. prof. Jagoda Cieszyńska Centrum metody Krakowskiej, Kraków
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, prow. dr  Katarzyna Sedivy Centrum Metody Krakowskiej, Kraków
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prow. dr hab. Marta Korendo Centrum Metody Krakowskiej, Kraków
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych prow. prof. UP dr hab. Marta Korendo oraz dr Katarzyna Sedivy – Mączka.